งานทอดกฐินสามัคคี วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ วัดดอนทอง

 

 

เนื่องจาก ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ปีนี้ ทางวัดดอนทอง ได้จัดงาน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนทอง เพื่อนำรายได้ มาปรับปรุงส่วนต่างๆภายในบริเวณวัด จึงขอใคร่ครวญชวนพุทธศาสนิกชน
ที่สนใจ มาร่วมทำบุญ กันได้ที่ วัดดอนทอง เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นื่อ