เนื่องจากวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปีนี้ตรงกับวันออกพรรษาของไทย ทางวัดดอนทองจึงเชิญชวน

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดดอนทอง และเชิญทุกท่านมาร่วมกันสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายแก่พ่อหลวงของเรา เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป