ประวัติ วัดดอนทอง (พนมสารคาม)

 

            วัดดอนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 2 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นวัดในชุมชนที่ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยู่เป็นประจำ

            วัดดอนทอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2454   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.. 2517 จนถึงปัจจุบัน